شرکت سیما تندیس لیان ، از سال ۱۳۹۴ در حوزه نرم افزارهای جامع تشخیص چهره ، تشخیص هویت ، نرم افزارهای جامع حراست و انتظامات ، نرم افزار مدیریت پارکینگ و … فعالیت دارد .

این شرکت در پروژه های موفق بسیاری حضور داشته که جهت دریافت رزومه فعالیت میتوانید به واحد فروش تماس بگیرید .