ایمیل
تلفن

دسته: پلاک خوان

placeholder

پلاک خوان

پلاک خوان های خودکار (ALPRs) سیستم‌های دوربین با سرعت بالا و کنترل‌شده توسط رایانه هستند که معمولاً بر روی تیرهای…
پلاک خوان