ایمیل
تلفن

برچسب: نرم افزار ارباب رجوع

کاربردهای نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت

نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت دارای کاربردهای متعددی میباشد که این ویژگی ها باعث شده محبوبیت خاصی بین…
تشخیص چهره

قابلیت های نرم افزار تشخیص چهره zz5

نرم افزار تشخیص هویت و تشخیص چهره ، یک نرم افزار با چند کارایی است ، تشخیص سن ، تشخیص…
تشخیص چهره