ایمیل
تلفن

برچسب: نرم افزار نظارتی

قابلیت های نرم افزار تشخیص چهره zz5

نرم افزار تشخیص هویت و تشخیص چهره ، یک نرم افزار با چند کارایی است ، تشخیص سن ، تشخیص…
تشخیص چهره