تشخیص سن هوشمند یا تخمین سن با استفاده از هوش مصنوعی، فرایندی است که با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، هدف آن تخمین سن فرد بر اساس ویژگی‌های ظاهری چهره یا سایر ویژگی‌های بدنی است. در این فرایند، سیستم هوشمند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان، تصاویر چهره را تجزیه و تحلیل کرده و براساس الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی، برای هر تصویر چهره تخمینی از سن فرد را محاسبه می‌کند. برای تشخیص سن هوشمند، معمولاً از ویژگی‌هایی مانند شکل و ساختار چهره، چینش چشم‌ها و لبها، وجود چین‌ها و چروک‌های پوست و سایر ویژگی‌های بدنی استفاده می‌شود. این ویژگی‌ها به عنوان نشانه‌های تمایزی سنی شناخته شده‌اند و با استفاده از آن‌ها، سیستم هوشمند توانایی تخمین سن فرد را پیدا می‌کند. مهم است بدانید که تشخیص سن هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی همچنان در مراحل پژوهشی و توسعه قرار دارد و دقت آن ممکن است در برخی موارد محدود باشد. همچنین، تشخیص سن بر اساس ویژگی‌های ظاهری، نمی‌تواند به طور قطعی و قاطع سن دقیق فرد را تعیین کند، زیرا سن یک ویژگی چند بعدی است که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ژنتیکی و زمانی قرار می‌گیرد.