تشخیص چهره در فرودگاه به عنوان یک فناوری امنیتی برای شناسایی افراد استفاده می‌شود. این فناوری معمولاً با استفاده از سیستم‌های تصویربرداری و الگوریتم‌های تشخیص چهره که با استفاده از هوش مصنوعی آموزش دیده‌اند، انجام می‌شود.

مراحل تشخیص چهره در فرودگاه عموماً شامل موارد زیر می‌شود:

  1. تصویربرداری: سیستم‌های دوربین قرار داده شده در اماکن مختلف فرودگاه تصاویری از چهره افراد ثبت می‌کنند.
  2. تشخیص چهره: تصاویر ثبت شده سپس به الگوریتم‌های تشخیص چهره ارسال می‌شوند. این الگوریتم‌ها با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی عمیق و الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند چهره افراد را شناسایی کنند.
  3. مقایسه با پایگاه داده: چهره‌های تشخیص داده شده با یک پایگاه داده مرجع از چهره‌ها مقایسه می‌شوند. این پایگاه داده معمولاً شامل تصاویری است که پیش‌تر برای شناسایی افراد ثبت شده‌اند. اگر چهره مورد نظر با یکی از چهره‌های موجود در پایگاه داده مطابقت داشته باشد، تطابق تشخیص داده می‌شود و هویت فرد شناسایی می‌شود.
  4. اقدامات امنیتی: پس از تشخیص هویت، اقدامات امنیتی مناسبی ممکن است انجام شود. به عنوان مثال، افرادی که هویت آن‌ها تأیید نشده است وارد شده‌اند ممکن است مورد مراقبت و یا م

منوعیت قرار بگیرند.

تشخیص چهره در فرودگاه‌ها معمولاً به منظور افزایش امنیت و کاهش تهدیدات امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، نباید فراموش کرد که این فناوری نیازمند توجه به حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی است و باید با رعایت مقررات قانونی و حقوق افراد استفاده شود.