تشخیص چهره یا تشخیص چهره‌ها، فرآیند شناسایی و تمایز دادن چهره‌های انسانی در تصاویر و ویدئوها است. هدف اصلی تشخیص چهره، شناسایی و تعیین هویت افراد است. در این فرآیند، مدل‌ها و الگوریتم‌های بینایی ماشین و پردازش تصویر استفاده می‌شوند تا ویژگی‌های منحصر به فرد در چهره‌ها را استخراج کرده و با استفاده از الگوریتم‌های تطبیق الگو و یادگیری ماشین، افراد را شناسایی و تعیین هویت کنند.

روش‌های تشخیص چهره شامل مراحل مختلفی مانند تشخیص نقاط قابل توجه در چهره مانند چشمان، بینی، دهان و سایر ویژگی‌های چهره، استخراج ویژگی‌های منحصر به فرد از چهره، تعیین الگوهای چهره، مقایسه الگوهای استخراج شده با الگوهای ذخیره شده در پایگاه داده و در نهایت تعیین هویت افراد می‌باشد.

تشخیص چهره در حوزه امنیت، سیستم‌های حضور و غیاب، تشخیص احساسات و بسیاری از برنامه‌ها و کاربردهای دیگر استفاده می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق و الگوریتم‌های پیشرفته، دقت و سرعت تشخیص چهره نیز افزایش پیدا کرده است .