•بانکداری صنعت دیگری که در آن نرم افزارهای تشخیص چهره به طور فزاینده ای محبوب می شوند، بانکداری است.

• برخی از بانک‌ها چنین فناوری‌هایی را در سیستم‌های بانکداری تلفن همراه خود ادغام کرده‌اند و نیازی به رمز عبور، پین و سایر روش‌های امنیتی به ظاهر سنتی را از بین برده‌اند.

• این می تواند نه تنها برای اطمینان از اینکه شخصی که پول برداشت می کند مالک حساب است بلکه برای تشخیص هرگونه دستکاری احتمالی پس زمینه نیز مفید باشد.

• تشخیص چهره به طور گسترده در بانک های مدرن برای اهداف مختلف استفاده می شود.