ثبت تردد افراد و تشخیص هویت آنها در نرم افزار تشخیص چهره

نرم افزار دوربین مداربسته ، هویت افراد را شناسایی کرده و تاریخ و ساعت تردد آنها را ثبت میکند ، این موضوع به شما کمک میکند که زمان های تردد یک شخص خاص را بتوانید گزارش گیری کنید . همچنین چنانچه شما ماژول اتصال به ثبت احوال یا ماژول اسکنر کارت ملی را تهیه کرده باشید ، هویت اشخاص را با بانک ثبت احوال چک میکند .