دوربین پلاک خوان یا ANPR (Automatic Number Plate Recognition) دوربینی است که با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و پردازش تصویر، قادر به تشخیص و خواندن پلاک‌های خودروها می‌باشد. این نوع دوربین‌ها در سطح جهانی برای کاربردهای مختلفی از جمله نظارت بر ترافیک، امنیت و پارکینگ استفاده می‌شود. عملکرد دوربین پلاک خوان به این صورت است که با استفاده از دوربین‌های ویدئویی، تصویری از پلاک خودروها دریافت می‌کند. سپس با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تصویر پلاک خوانده می‌شود و اطلاعات پلاک شامل شماره ثبت و دیگر ویژگی‌ها استخراج می‌شود. در صورتی که دوربین پلاک خوان در نقاط مختلف نصب شده باشد، می‌توان اطلاعات پلاک خوانده شده را با یک سیستم متصل کرد و ترافیک خودروها را نظارت کرد، ورود و خروج خودروها را ثبت کرد، پارکینگ‌ها را مدیریت کرد و در کنترل و امنیت شهری کمک کند. همچنین، در صورت لزوم، می‌توان از اطلاعات تشخیص داده شده برای ترکیب با دیگر سیستم‌ها مانند سیستم‌های پرداخت الکترونیکی یا سامانه‌های هوشمند ترافیک استفاده کرد. استفاده از دوربین‌های پلاک خوان با هوش مصنوعی باعث سهولت و سرعت در تشخیص پلاک خودروها، کاهش نیاز به دخالت انسانی و افزایش دقت در تشخیص پلاک‌ها می‌شود.