ردیابی افراد در استادیوم یکی از کاربردهای مهم ردیابی فرد با هوش مصنوعی است. در یک استادیوم، که شامل تعداد زیادی افراد است، ردیابی و پیگیری حرکت آنها می‌تواند به امنیت، مدیریت، و تجربه کاربری بهبود بخشد. برای ردیابی افراد در استادیوم، معمولاً از سیستم‌های مبتنی بر دوربین استفاده می‌شود که با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های مربوطه، افراد را در تصاویر و ویدئوها تشخیص داده و حرکت آنها را پیگیری می‌کنند. با ردیابی افراد در استادیوم، امکاناتی مانند مدیریت حضور و غیاب، امنیت و کنترل دسترسی، پیگیری و تشخیص فعالیت‌های مشکوک و مدیریت ترافیک در محیط استادیوم بهبود می‌یابد. از جمله کاربردهای رایج ردیابی افراد در استادیوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. مدیریت حضور و غیاب: با ردیابی افراد، می‌توان به صورت دقیق حضور و غیاب افراد را در استادیوم ثبت کرد و اطلاعاتی مانند تعداد و جریان افراد در زمان‌های مختلف را در اختیار داشت. 2. امنیت و کنترل دسترسی: با استفاده از ردیابی افراد، می‌توان مناطق محدود و حساس را تعیین کرده و در صورت ورود افراد غیرمجاز به این مناطق، هشدارهای مربوطه را فعال کرد. 3. پیگیری فعالیت‌های مشکوک: با ردیابی افراد، می‌توان به طور خودکار فعالیت‌های مشکوک مانند انتقال ممنوع، تماس نامناسب و سایر رفتارهای ن امطلوب را تشخیص داده و به مربیان، نیروهای امنیتی و مدیران اطلاعات لازم را ارائه کرد. 4. مدیریت ترافیک: با ردیابی افراد، می‌توان در مورد ترافیک در مناطق مختلف استادیوم اطلاعات کسب کرده و ترافیک را بهبود بخشید. برای ردیابی افراد در استادیوم، معمولاً از سیستم‌های دوربین مداربسته با قابلیت تشخیص چهره، البسه، رنگ پوست و ویژگی‌های دیگر استفاده می‌شود. این سیستم‌ها با تجزیه و تحلیل تصاویر ویدئویی، قادر به تشخیص و پیگیری افراد در طول زمان هستند و امکاناتی مانند ضبط تصاویر، ذخیره سازی اطلاعات و تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کنند.