چکیده:
تشخیص چهره یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در حوزه بینایی ماشین و پردازش تصویر است. در سال‌های اخیر، پژوهش‌ها و تلاش‌های فراوانی در زمینه تشخیص چهره صورت گرفته است به منظور استفاده آن در کاربردهای متعددی مانند تشخیص افراد در سیستم‌های امنیتی، تعیین هویت در سامانه‌های تشخیص چهره و تشخیص افراد در تصاویر و ویدئوها.

در این مقاله، ما یک مرور جامع بر روش‌های تشخیص چهره ارائه خواهیم داد. ما از مقالات علمی و پژوهش‌های اخیر در این زمینه استفاده می‌کنیم و به بررسی مبانی تئوری و الگوریتم‌های استفاده شده در روش‌های تشخیص چهره می‌پردازیم.

ابتدا، مفاهیم پایه مرتبط با تشخیص چهره را معرفی می‌کنیم. سپس، به بررسی روش‌های مبتنی بر ویژگی و روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق (Deep Learning) می‌پردازیم. روش‌های مبتنی بر ویژگی معمولاً شامل استخراج ویژگی‌ها از تصاویر و استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی می‌شوند. در حالی که روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق با استفاده از شبکه‌های پیچشی عمیق و یادگیری عمیق، قابلیت‌های بیشتری در تشخیص چهره دارند.

علاوه بر آن، در این مقاله به بررسی چالش‌ها و مسائل مرتبط با تشخیص چهره نیز پرداخته می‌شود. این مسائل شامل تغییرات نورپردازی، تغییرات زاویه دید، تغییرات مقیاس و تغییرات جلوه‌های آرایشی است. همچنین، مسائل حریم خصوصی و امنیت در استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره نیز مورد بحث قرار می‌گیرند.

در نهایت، ما با بررسی برخی از کاربردهای تشخیص چهره در دنیای واقعی، به جمع‌بندی می‌پردازیم و راهکارهایی برای بهبود عملکرد روش‌های تشخیص چهره ارائه می‌دهیم.

واژگان کلیدی: تشخیص چهره، پردازش تصویر، ویژگی‌های تشخیص چهره، شبکه‌های عصبی عمیق، چالش‌های تشخیص چهره، کاربردهای تشخیص چهره.