شناسایی هویت شخص با دوربین دید در شب نرم افزار تشخیص هویت

چنانچه شما دوربین مداربسته ای داخل مجموعه خود دارید که شب ها از آن استفاده میکنید و در محل تاریکی نصب شده است ، نرم افزار تشخیص چهره این قابلیت را دارد که بر اساس تصویر دید در شب افراد ، هویت آنها را شناسایی کند و آن را گزارش کند