کنترل درب با تشخیص چهره

یکی از پر کاربردترین قابلیت های نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت این است که به انواع درب ها و سیستم ها متصل می شود و به آنها فرمان میدهد . نحوه کارکرد این قابلیت به این صورت است که اگر یک دوربین مداربسته در کنار یک درب نصب شده باشد با تشخیص افراد مجازی که از قبل به آنها دسترسی داده شده است و یا گروه خاصی که افراد داخل آن گروه باشد ، درب را به صورت خودکار باز کند و باز کردن درب برای افراد ناشناس و غیرمجاز جلوگیری میکند .