قابلیت اتصال به چیپ کارت ملی در نرم افزار تشخیص هویت

نرم افزار ارباب رجوع و تشخیص چهره قابلیت خواندن اطلاعات افراد از چیپست کارت ملی هوشمند را دارا است و میتوان اطلاعات افراد را از این چیپست ثبت و در رهگیری آنها در دوربین های مدار بسته استفاده کرد .