قابلیت خواندن اطلاعات از کارت ملی قدیمی در نرم افزار تشخیص هویت

نرم افزار نظارتی و تشخیص چهره این امکان را دارد که به اسکنر کارت ملی یا همان اسکنر ocr متصل شود و اطلاعات افراد را از آن استخراج نماید .