قابلیت شمارشگر افراد یا People counting در نرم افزار تشخیص چهره یا تشخیص هویت

چنانچه برای شما مهم است که در این لحظه چند نفر داخل مجموعه شما هستند و یا امروز و یا هر تاریخ دلخواه چند نفر از مجموعه شما بازدید کرده اند ، میتوانید از قابلیت شمارشگر افراد نرم افزار تشخیص هویت استفاده کنید ، این قابلیت به این صورت است که یک گزارش در لحظه و یک گزارش نموداری روزانه ، ساعتی ، هفتگی و ماهانه به شما تحویل میدهد .

همچنین نرم افزار تشخیص هویت که یک نرم افزار امنیتی و یک نرم افزار شمارشگر افراد می باشد این قابلیت را دارد که در یک گزارش نموداری تعداد افراد در ساعت را نمایش دهد ، با این گزارش شما این امکان را خواهید داشت تا ساعات شلوغ مجموعه خود را متوجه شوید