مانیتورینگ آنلاین در نرم افزار تشخیص چهره

نرم افزار تشخیص چهره و حراستی این قابلیت را دارد که به صورت آنلاین افرادی که داخل مجموعه و یا از جلوی دوربین خاص تردد میکنند را به صورت آنلاین نمایش دهد .