نرم افزار تشخیص چهره و تشخیص هویت دارای کاربردهای متعددی میباشد که این ویژگی ها باعث شده محبوبیت خاصی بین افراد و سازمان ها پیدا کند . یکی از بهترین ویژگی های سیستم های تشخیص چهره این است که در کنار مانیتور کردن افراد ناشناس و یا مهمان ، میتوان پرسنل سازمان را نیز مانیتور و کنترل کرد و به جای خرید یک سیستم حضور و غیاب که فقط یک کاربرد دارد ، یک سیستم حراستی و نظارتی نصب میگردد که کاربرد حضور و غیابی هم دارد .

از کاربردهای نرم افزار تشخیص چهره میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • فروشگاه ها و مراکز تجاری
  • حراست های سازمان ها و ارگان ها
  • سازمان ها وشرکت ها
  • مراکز عمومی
  • حفاظت فیزیکی ساختمان و مجتمع ها
  • فرودگاه ها
  • استادیوم ها و سالن های ورزشی
  • پایانه های مسافربری
  • رستوران ها
  • نیروهای انتظامی و نظامی