در گذشته هر زمان یک شخص یا یک کودک گم میشد ، از سر نوشت آن هیچ خبری نبود که این کودک آیا واقعا گمشده و یا به سرقت رفته ؟ این فقط یک اتفاق است و یا یک آدم ربایی ، اگر آدم ربایی اتفاق افتاده چگونه این اتفاق رخ داده است .
اما حالا به لطف هوش مصنوعی و با قابلیت ردیابی افراد ، به راحتی می‌توان از سرنوشت فرد گمشده باخبر شد .

اما حالا به لطف فناوری تشخیص چهره ، زمانی که کودک یا فردی گم میشود ، والدین آن کودک و یا فرد با مراجعه به حراست ان مجموعه که میتواند پاساژ ، مرکز خرید ، شهربازی و هر مجموعه پرجمعیتی باشد ، با ارایه عکس از شخص مورد نظر و جست و جوی تصویر در نرم افزار ، محل دقیق حال حاضر فرد ، محل های تردد شده قبلی ، آخرین محل دیده شده و همچنین دربی که از آن خارج شده قابل مشاهده است .

اگر نتیجه جست و جو وضعیت و محل دقیق کنونی فرد گمشده را نمایش نداد و فرد گمشده از هیچ یک از درب ها خارج نشده باشد ، میتوان کودک گمشده را به لیست سیاه اضافه کرد تا به محض رویت فرد یا کودک گمشده ، سیستم تشخیص چهره به نیروهای حراست هشدار دهد .